Councillors agree to public consultation

Press release from Ceredigion County Council:

ABERYSTWYTH TOWN  CENTRE DEVELOPMENT

This morning, 9 April 2009, the Ceredigion County Council Cabinet Member with responsibility for Regeneration, Tourism, Training and European Matters, Councillor Eurfyl Evans, welcomed Ceredigion County Councillors representing wards within Aberystwyth and surrounding areas to a briefing session where officers of Ceredigion County Council’s Regeneration Unit were able to brief Councillors of recent consultation meetings held with various interested parties in Aberystwyth in regard to matters involving proposals for redevelopment of the town centre.

Speaking after the  session , Councillor Eurfyl Evans said: “This morning’s briefing session given to fellow County Councillors from north Ceredigion went very well. Being the responsible Cabinet Member, I am now going to ensure that the representations and comments received by Ceredigion County Council are to be placed with the private sector developer and with the relevant officers of the Welsh Assembly Government.

I have asked my officers to invite the private sector developer to reassess all the options and to bring forward a development scheme recognising as much as possible the concerns which have been expressed. I am also going to ask for there to be public consultation on this scheme, to be undertaken by the private sector developer, before Ceredigion County Council can consider the value of any redevelopment scheme.

The Chief Executive’s Department, Ceredigion County Council,
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron,
Ceredigion, Wales. SA46 0PA

DATBLYGU CANOL TREF ABERYSTWYTH

Fore  heddiw , 9 Ebrill 2009, croesawodd Aelod Cabinet Ceredigion a chanddo gyfrifoldeb dros Adfywio, Twristiaeth, Hyfforddiant a Materion Ewropeaidd, y Cynghorwr Eurfyl Evans, ei gyd-Gynghorwyr Sirol o dref Aberystwyth ac ardaloedd cyfagos yng ngogledd Ceredigion, i sesiwn a gynhaliwyd yn Aberystwyth i’w diweddaru ar ganlyniadau ymgynghori rh w ng y Cyngor Sir a nifer o gyrff perthnasol ynghylch cynnig i ailddatblygu canol tref Aberystwyth.

Yn siarad ar ôl y sesiwn, dywedodd y Cynghorwr Eurfyl Evans: “Aeth y sesiwn ar gyfer fy nghyd-Gynghorwyr o ogledd Ceredigion yn dda iawn y bore ‘ma. Gan mai fi yw’r Aelod Cabinet cyfrifol, ‘rwy nawr wedi penderfynu sicrhau bod fy swyddogion i’n pasio at y datblygwr sector breifat yr ymatebion a sylwadau a dderbyniwyd gan y Cyngor Sir ar y mater hwn gyda chopïau hefyd yn cael eu pasio at y swyddogion priodol ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. ‘Rwy wedi gofyn i’m swyddogion i wahodd y datblygwr sector breifat i edrycha eto ar yr holl opsiynau ac i gyflwyno cynllun datblygu fydd yn cymryd i ystyriaeth cymaint ag sy’n bosibl o’r gofidion sydd wedi eu lleisio. ‘Rwy hefyd yn mynd i ofyn bod ymgynghori cyhoeddus gan y datblygwr sector breifat ar y cynllun hwn cyn medrith Cyngor Sir Ceredigion bwyso a mesur gwerth unrhyw gynllun datblygu.”

Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion,
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron,
Ceredigion, Cymru. SA46 0PA

Advertisements

1 Comment

Filed under blog post

One response to “Councillors agree to public consultation

  1. Wow am I really the only comment to this amazing writing!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s